ESW2011 – De EU heeft unfinished business met haaien

HELP ONS TE ZORGEN DAT BELOFTES VOOR BESCHERMING WORDEN WAARGEMAAKT.

De essentie
Al vijf jaar praten Shark Alliance, visserij en milieu ambtenaren binnen de EU en Europarlementariërs over de noodzaak haaien beter te beschermen. Langzaam maar zeker komen er maatregelen om overbevissing van haaien te stoppen, maar de gebrekkige EU regelgeving die ontvinnen (het afsnijden van haaienvinnen waarna het lijf in zee wordt gegooid)
moet stoppen is nog steeds niet gewijzigd. We zijn nu eindelijk in de laatste fase van het debat over ontvinnen aangeland. Maar we hebben jouw hulp nu meer dan ooit nodig om te verzekeren dat beleidsmakers niet zwichten onder druk van de visserijindustrie en haaien voor eens en altijd beschermen.

Achtergrond
Sinds 2006 is binnen Europa aanzienlijke vooruitgang geboekt met de bescherming van haaien, maar er is nog belangrijke unfinished business. Sterker nog, meer dan twee jaar nadat de EU visserijministers het sterke Actieplan voor haaien hebben ondertekend zijn er nog steeds geen vangstbeperkingen op de grootste haaienvisserijen en worden bedreigde haaien en roggen soorten vrijwel niet beschermd. Het zwakke ontvin verbod maakt het nog altijd mogelijk
haaien te ontvinnen zonder detectie of bestraffing.

De huidige ontvinwetgeving bevat een clausule waaronder het is toegestaan om haaienvinnen aan boord af te snijden waardoor handhaving van het ontvinverbod vrijwel onmogelijk wordt gemaakt. Naar aanleiding van goede resultaten van over de hele wereld adviseren wetenschapper, natuurbeschermers, handhavers en de IUCN (International Union for Conservation of Nature) overheden het op zee verwijderen van vinnen te verbieden. Deze ‘fins naturally attached’ wetgeving zorgt niet alleen voor de best mogelijke handhaving maar maakt het ook mogelijk broodnodige data te verzamelen voor populatie onderzoek en beheer.

Het EU Actieplan voor haaien bevat toezeggingen om de vangsten van haaien en roggen alleen duurzaam te laten gebeuren en om kwetsbare soorten te beschermen. Maar nog steeds zijn er geen limieten in de grootse gerichte haaienvisserij (op blauwe haai en mako haai) en worden in de meeste EU landen bedreigde soorten (zoals hamer haai en manta rog) niet beschermd.

Haaien spelen als toppredator een essentiële rol in de oceanen en het EU beleid heeft invloed op haaien over de hele wereld.

Jouw stem is nodig om ervoor te zorgen dat niet langer uitsluitend geluisterd wordt naar korte termijn belangen en dat het EU Actieplan voor haaien wordt uitgevoerd. In naam van de haaien, het marine ecosysteem maar ook voor het publieke belang. Het is vooral belangrijk dat, na al deze tijd, het ontvin-debat wordt afgesloten met een gunstige, handhaafbare wet in plaats van te blijven door modderen met verontrustende uitzonderingen voor een aantal van ‘s werelds grootste haai vissersvloten.

Teken alstublieft onze petitie waarin we er bij EU visserijministers op aandringen om haaien te beschermen tegen overbevissing en ontvinnen.