Het ontvinnen

Het ontvinnen van haaien (’Shark Finning’)

Elk jaar, worden ongeveer 100 miljoen haaien gevangen. Vele worden letterlijk afgeslacht; vaak gebeurt dit voor hun vinnen. De vraag naar haaienvinnen, die voor de prestigieuze haaienvinsoep worden gebruikt, is enorm en groeit nog steeds vanwege de sterk toegenomen welvaart in Azië.

De delen van het haaienlichaam die het meeste geld opleveren zijn de vinnen, die echter slechts een klein deel (<5%) van het totale lichaamsgewicht vormen. Om ruimte uit te sparen voor de dure vinnen, worden de vinnen vaak afgesneden terwijl de haaien nog in leven zijn. De ‘ontvinde’ lichamen worden dan terug in zee geworpen waar zij een langzame en wrede dood sterven.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat, vanwege de intensieve vangst, in de loop van de laatste 8-15 jaar de populatie van veel haaiensoorten met ongeveer 90% is gedaald!

Haaien reproduceren erg langzaam. Sommige soorten zijn pas geslachtsrijp rond een leeftijd van 13-15 jaar. Dit resulteert in lange reproductie cycli waardoor veel soorten vrijwel geen kans hebben te overleven.

Meer dan 400 miljoen jaar lang, slaagde de haai erin om op deze planeet te overleven. Nu lijkt de mens dit in slechts enkele jaren, onomkeerbaar teniet te doen…